اندازه گیری و نصب پرده

اندازه گیری و نصب انواع پرده

اندازه گیری و نصب انواع پرده

روش اندازه گیری انواع پرده:

روش اندازه گیری ابعاد پرده کرکره چوبی و کرکره فلزی

اندازه گیری جهت نصب داخل قاب پنجره پرده کرکره چوبی و کرکره فلزی

اندازه عرض پرده برابر است با کمترین اندازه عرض قاب پنجره

توضیح : جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض ۳ نقطه بالا،میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس کمترین اندازه را به عنوان عرض پرده انتخاب می نمایید.

اندازه ارتفاع پرده برابر است با بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره

توضیح : جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع ۳ نقطه راست،میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.

توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شیشه پنجره نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

فروشگاه سان ایران اندازه گیری و نصب پرده را هم انجام میدهد.