اجزای لامپ هالوژن چیست؟

اجزای لامپ هالوژن چیست؟

 یک لامپ هالوژن از یک رشته تنگستن تشکیل شده که در داخل یک محفظه پر شده از گازهای هالوژنی برم و ید قرار دارد. این رشته تنگستن پس از عبور جریان الکتریکی از آن، گرم شده و نور زیادی متصاعد می کند. وجود محفظه کپسولی یاد شده باعث می شود تا تنگستن بخار شده، به جای فرود آمدن بر روی دیواره لامپ، دوباره به محل اولیه یعنی رشته تنگستنی برگشته و مجددا مورد استفاده قرار گیرد. این فرایند مزیت هایی دارد که از جمله آن می توان به افزایش طول عمر لامپ های هالوژن نسبت به لامپ های رشته ای معمولی اشاره کرد. جنس محفظه یا کپسول به کار برده شده در این لامپ ها از کوارتز خالص است که مقاومت شیشه را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. 

یکی از نکات مهمی که در مورد لامپ هالوژن وجود دارد این است که لامپ های هالوژن توان هایی بین 250 تا 300 دارند. به همین دلیل نیز شدت نور تولیدی آن ها بهتر از لامپ رشته ای معمولی است. از سوی دیگر، یک لامپ هالوژن طول عمری در حدود 2500 ساعت دارد که در مقابل لامپ رشته ای معمولی با طول عمر 800 تا 1200، بسیار قابل توجه خواهد بود.

نظرات

ثبت نظر